|EN
遠東新世紀 CSR 2019 年改版

遠東新世紀 CSR 2019 年改版

上市櫃企業 | 企業網站

DESCRIPTION規劃說明

此次CSR的改版,主要在於將各種數據整合,並採用動態圖表呈現,並符合RWD響應式網站設計,以適應於不同裝置的瀏覽。

另一個重點在於CSR企業社會責任首頁改版,將所有內容的導引區塊重新優化,並設計快速導覽之影片製作,增加投資人瀏覽時的使用體驗度。

遠東新世紀 CSR 2019 年改版
遠遠東新世紀 CSR 2019 年改版
遠東新世紀 CSR 2019 年改版
遠東新世紀 CSR 2019 年改版
遠東新世紀 CSR 2019 年改版
遠東新世紀 CSR 2019 年改版
遠東新世紀 CSR 2019 年改版